【2021】BEC猫桃下半年全程班

51自学联盟分享【2021】BEC猫桃下半年全程班课程目录如下:

【2021】BEC猫桃下半年全程班

 

【2021】BEC猫桃下半年全程班

讲义

01.精听精读指导课中级.mp4

01.精听精读指导课中级_ev.mp4

02.2021下半年导学课.mp4

02.2021下半年导学课_ev.mp4

03.第一课 概述.mp4

03.第一课 概述_ev.mp4

04.听力1.mp4

04.听力1_ev.mp4

05.听力2.mp4

05.听力2_ev.mp4

06.听力3.mp4

06.听力3_ev.mp4

07.BEC中级口语1.mp4

07.BEC中级口语1_ev.mp4

08.BEC 中级口语2.mp4

08.BEC 中级口语2_ev.mp4

09.BEC 中级口语3.mp4

09.BEC 中级口语3_ev.mp4

10.阅读1.mp4

10.阅读1_ev.mp4

11.阅读2.mp4

11.阅读2_ev外语学习.mp4

12.BEC 写作1.mp4

12.BEC 写作1_ev.mp4

13.阅读3.m外语学习p4

13名师讲座心得体会.阅读3_ev.mp4

14.BEC 写作2.m外语学习p4

14.BEC 写作2_ev.mp4

15.BEC 写作3.mp4

15.BEC 写作3_e名师讲座v.mp4

16.总复外语学习习.mp4

16.总复习_ev.mp4

 

资源失效反馈地址
【2021】BEC猫桃下半年全程班-51自学联盟
【2021】BEC猫桃下半年全程班
此内容为付费资源,对应职位用户免费下载(保证无二次付费)
职位专属资源
您暂无获取权限,请先开通本站对应职位
开通职位
资源大小15.3 GB
资源类型BEC
观看方式百度网盘
付费资源
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞8 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容

默认头像